kategorie

UWAGA!

Z uwagi na zachowanie właściwości produktu, jako środka ochrony indywidualnej, zaleca się nie przekraczać łącznego pola zadruku na kamizelce 0,12 m2. Pokrycie nadrukiem większej powierzchni dzianiny poliestrowej fluorescencyjnej niż podano powyżej spowoduje, iż kamizelka odblaskowa straci cechy produktu - środka ochrony indywidualnej oraz certyfikację CE.

Kamizelki dla dzieci

Szelki dla dzieci


Kamizelki dla dorosłych i młodzieży

Szelki gumowe dla dorosłych

szelki dla dorosłych